Clubcross reglement

Clubcross reglement

 1. 1. Algemeen

  Aan de clubmotocross competitie kan worden deelgenomen door leden van BMAC Borculo en MC Ruurlo (met een motocross jaarlidmaatschap of daglidmaatschap). Bericht over eventuele afgelasting wordt uiterlijk op de dag van de clubmotocross voor 11:00 uur op de internet site geplaatst.

   

  2. Deelname

  Deelname is mogelijk voor de volgende klassen *) en leeftijden **):
  – 50cc (5 t/m 9 jaar);
  – 65cc kleine wielen (6 t/m 11 jaar);
  – 65cc grote wielen (7 t/m 12 jaar);
  – 85cc kleine wielen (10 t/m 13 jaar);
  – 85cc grote wielen (11 t/m 15 jaar);
  – 125cc (vanaf 13 jaar);
  – 250cc (vanaf 14 jaar);
  – 500cc (vanaf 15 jaar);
  – Brommers (vanaf 13 jaar);
  – Dames (vanaf 13 jaar);
  – Super (licentiehouders motocross cup/nationaal/internationaal en enduro internationaal, vanaf 13 jaar);
  – V45+ (vanaf 45 jaar).

  *) Bij de jeugdklassen tot en met 85cc worden elektrische motoren ingedeeld op basis van de wielmaat, overige elektrische motoren worden ingedeeld bij de 500cc klasse.
  **) De limiet op de maximum leeftijd in de diverse klassen geldt tot het eind van het kalenderjaar waarin de rijder de maximum leeftijd bereikt, de minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer.

  Alle deelnemers rijden in dezelfde klasse en met hetzelfde rijnummer als in de Uitwisselingsmotocross.

  Houders van een Motocross licentie vanaf 125cc (KNMV Jeugd, Cup, Nationaal, Inter of gelijkwaardig van andere bond) of een internationale Enduro of Supermoto licentie moeten in de Superklasse rijden. Een uitzondering geldt voor dames en voor licentiehouders van 45 jaar en ouder.

  Per wedstrijddag kan iedere deelnemer in slechts één klasse meedoen, dit geldt ook wanneer een clubmotocross in combinatie met een andere wedstrijd wordt georganiseerd. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een persoonlijke transponder (Mylaps MX of X2 of TR2). Het gebruik van één transponder door meerdere rijders wordt afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

   

  3. Inschrijving

  Inschrijving is op het Kappermaat circuit, op de dag van de clubmotocross van 12:30 tot 13:00 uur. Bij inschrijving moet de KNMV licentie (verplicht voor alle deelnemers) worden getoond.

  Bij inschrijving moet worden vermeld:
  – Klasse (hierbij gelden de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 2 Deelname);

  – Rijnummer (voorkeur);
  – Roepnaam en naam;
  – Transpondernummer.

  Voor de toekenning van rijnummers gaan door de KNMV en UMX toegewezen rijnummers voor, verder op volgorde van aanmelding. Deelnemers moeten het hele seizoen met het aan hen toegewezen rijnummer (duidelijk leesbaar op de motor) en het bij aanmelding vermelde transpondernummer rijden.

   

  4. Tijdschema

  Hieronder staat het standaard tijdschema. Iedereen moet op tijd inschrijven en voor de training aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om zonder training aan de clubmotocross mee te doen.

  12:30 – 13:00 uur: Inschrijving
  13:30 – 14:15 uur: Training (1. Jeugd & Brommers – 2. Dames & V45+ – 3. Rest)
  14:30 – 15:30 uur: Manche 1 (1. Jeugd & Brommers – 2. Dames & V45+ – 3. Rest)
  15:45 – 16:45 uur: Manche 2 (1. Jeugd & Brommers – 2. Dames & V45+ – 3. Rest)

  Indien het aantal deelnemers dit toelaat kan de organisatie beslissen klassen samen te voegen, de uitslag wordt wel per klasse opgemaakt. De indeling is onder voorbehoud, de organisatie kan het tijdschema per clubmotocross aanpassen.

   

  5. Startopstelling

  De startopstelling voor beide manches wordt bepaald door de uitslag van de tijdtraining, voorafgegaan door 4 minuten vrije training.

   

  6. Wedstrijdduur

  De wedstrijdduur per manche is 15 minuten plus 1 ronde.

   

  7. Uitslagen

  De uitslagen worden uitsluitend bepaald door registratie van transpondersignalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding, juiste montage en werking van de transponder.

  Voor de daguitslag is de puntentelling per manche 50-45-41-38-36-35-34-…-1. Winnaar is de deelnemer die in overeenstemming met de reglementen als eerste de finishlijn passeert. De overige deelnemers hebben na binnenkomst van de winnaar maximaal 5 minuten tijd om hun laatste ronde af te leggen. Iedere deelnemer die reglementair wordt afgevlagd ontvangt minimaal 1 punt voor het klassement.

  Bij gelijk aantal punten is de tweede manche doorslaggevend voor de vaststelling van het dagklassement. Eventuele protesten tegen uitslagen moeten worden ingediend binnen 30 minuten na publicatie. Wanneer door technische oorzaak geen correcte uitslag kan worden gemaakt ontvangen alle deelnemende rijders 25 punten per manche.

   

  8. Competitie

  Indien in een jaar minimaal vier clubmotocross wedstrijden worden verreden dan wordt een competitie opgezet. Alle uitslagen tellen mee voor het kampioenschap. Bij een gelijke eindstand geldt het aantal eerste plaatsen, daarna het aantal tweede plaatsen en daarna het aantal derde plaatsen. Wanneer ook dat gelijk is dan geldt de uitslag van de laatst verreden manche. Er zijn geen bekers per dag, aan het eind van de competitie worden maximaal drie bekers per klasse beschikbaar gesteld. Om voor een beker in aanmerking te komen moeten punten zijn behaald in minimaal 50% van de verreden manches.

   

  9. Milieuregels

  Op het Kappermaat circuit gelden de volgende milieuregels:
  – gebruik van een demper die voldoet aan de 94 dB(A) geluidnorm is verplicht;
  – gebruik van een milieumat is verplicht;
  – gebruik van tear-off (wegwerpscherm voor crossbril) is verboden;
  – motoren afspuiten in het rennerskwartier is verboden;
  – achterlaten van olie, banden, vloeistoffen en ander afval is verboden;
  – gebruik van confetti kanonnen e.d. is verboden.

  Het niet nakomen van huis- en/of milieuregels betekent uitsluiting van deelname aan trainingen en wedstrijden.

   

  10. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

  Deelnemers aan de clubmotocross doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee. Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers. Noch de organisator noch de dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders en publiek. Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt bestraft.

   

  11. Overige punten

  Motoren mogen niet worden gestart voor 13:30 uur (zaterdag) of 17:30 uur (dinsdag).

  Deelnemers moeten in goede motocrosskleding rijden.

  De motoren moeten zich in een technisch goede staat bevinden en worden voor de trainingen gekeurd. Er kan een geluidskeuring (baanmeting) worden gedaan op basis van de geldende KNMV normen. Bij overtreding wordt een straf van tien plaatsen opgelegd in de manche of serie waarin de overtreding is geconstateerd. Bij herhaling volgt uitsluiting van deelname. Hiertegen is geen protest mogelijk. Tot de ingang van de laatste ronde kan de wedstrijdleider beslissen een deelnemer uit de baan te halen.

  De motoren moeten zijn voorzien van duidelijke goed leesbare rijnummers, zowel voor als aan weerszijden van de motor. De ondergrond van de nummerborden moet uit één kleur bestaan. De cijfers moeten goed leesbaar zijn en duidelijk afwijken van de kleur van de ondergrond, bijvoorbeeld zwarte borden met witte cijfers of witte borden met zwarte cijfers. Dit alles moet voor de training in orde zijn. Aanwijzingen van de organisatie moeten worden opgevolgd.

  IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANISATIE