Clubcross reglement

Clubcross reglement

Reglement Clubmotocross 2018

 1. Algemeen Aan de clubmotocross competitie kan worden deelgenomen door leden van MC Ruurlo (met een motocross lidmaatschap of een daglidmaatschap). Bericht over eventuele afgelasting wordt uiterlijk op de dag van de clubmotocross tussen 10:00 en 11:00 uur op de internet site geplaatst.
 2. Deelname Deelname is mogelijk voor de volgende klassen en leeftijden:
Klasse Leeftijd *)
50cc 5 t/m 9 jaar
65cc kleine wielen 6 t/m 11 jaar
65cc grote wielen 7 t/m 12 jaar
85cc kleine wielen 10 t/m 13 jaar
85cc grote wielen 11 t/m 15 jaar
125cc (t/m 125cc tweetakt of viertakt) Vanaf 13 jaar
250cc (t/m 250cc tweetakt of viertakt) Vanaf 14 jaar
500cc (t/m 500cc tweetakt of viertakt) Vanaf 15 jaar
Super (Motocross licentiehouders vanaf 125cc, Inters Enduro en Inters Supermoto) Vanaf 13 jaar
Dames Vanaf 14 jaar
V45+ (ook voor licentiehouders vanaf 45 jaar) Vanaf 45 jaar
MXE (elektrische motoren) Vanaf 13 jaar

*) De limiet op de maximum leeftijd in de diverse klassen geldt tot het eind van het kalenderjaar waarin de rijder de maximum leeftijd bereikt. De minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer.

Alle deelnemers rijden in dezelfde klasse en met hetzelfde rijnummer als in de Uitwisselingsmotocross.

Houders van een Motocross licentie vanaf 125cc (KNMV Jeugd, Cup, Nationaal, Inter of gelijkwaardig van andere bond) of Inter Enduro of Inter Supermoto licentie moeten in de Superklasse rijden. Een uitzondering geldt voor dames (zij mogen in de Damesklasse deelnemen) en voor licentiehouders van 45 jaar en ouder (zij mogen in de V45+ klasse deelnemen). In beide gevallen moet bij de aanmelding voor aanvang van het seizoen de keuze tussen Superklasse en Dames/V45+ worden gemaakt.

Per dag kan men in één klasse deelnemen. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een persoonlijke transponder (MYLAPS MX of X2). Het gebruik van één transponder door meerdere rijders wordt afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

 1. Inschrijving Inschrijving is op het Kappermaat circuit, op de dag van de clubmotocross van 12:30 tot 13:00 uur. Bij inschrijving moet de KNMV licentie (verplicht voor alle deelnemers) worden getoond.

Bij inschrijving moet worden vermeld: – Klasse; – Rijnummer (voorkeur); – Roepnaam en naam; – Transpondernummer.

Voor de toekenning van rijnummers gaan door de KNMV en UMX toegewezen rijnummers voor en geschiedt de toekenning verder in volgorde van binnenkomst. Rijnummers boven 999 worden niet geaccepteerd. Deelnemers moeten met het aan hen toegewezen rijnummer rijden.

 1. Tijdschema Hieronder staat het standaard tijdschema. Iedereen moet op tijd voor de training aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om zonder training aan de clubmotocross mee te doen.
12:30 – 13:00 Inschrijving
13:30 – 14:00 Training Jeugd (50cc-65cc-85cc) – Dames & V45+ – 125cc – 250cc – 500cc – Super
14:15 – 15:30 Manche 1 Jeugd (50cc-65cc-85cc) – Dames & V45+ – 125cc – 250cc – 500cc – Super
15:45 – 17:00 Manche 2 Jeugd (50cc-65cc-85cc) – Dames & V45+ – 125cc – 250cc – 500cc – Super

Indien het aantal deelnemers dit toelaat kan de organisator beslissen klassen samen te voegen, de uitslag wordt wel per klasse opgemaakt. Bij te grote deelname in een klasse wordt in series en een A- en B-finale gereden. De indeling is onder voorbehoud, de organisatie kan het tijdschema per clubmotocross aanpassen.

 1. Startopstelling De startopstelling voor de eerste manche wordt bepaald door loting, de tweede manche in volgorde van de uitslag van de eerste manche.
 2. Wedstrijdduur De duur per manche: – Jeugd: 12 minuten plus 1 ronde; – Overige klassen: 15 minuten plus 1 ronde.
 3. Uitslagen De uitslagen worden uitsluitendbepaald door registratie van transpondersignalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding, juiste montage en werking van de transponder.

Voor de daguitslag en de kampioensstand is de puntentelling 50-45-41-38-36-35-… per manche. Alle rijders die reglementair worden afgevlagd ontvangen minimaal één punt. Bij gelijk aantal punten is de tweede manche doorslaggevend. Eventuele protesten tegen uitslagen moeten worden ingediend binnen 30 minuten na publicatie.

Wanneer door technische oorzaak geen correcte uitslag kan worden gemaakt ontvangen alle deelnemende rijders 25 punten per manche.

 1. Competitie Voor de clubmotocross wordt een aparte competitie opgezet, alle uitslagen tellen voor het kampioenschap. Bij een gelijke eindstand geldt de uitslag van de laatst verreden manche. Er zijn geen bekers per dag, aan het eind van de competitie worden maximaal drie bekers per klasse beschikbaar gesteld. Om voor een beker in aanmerking te komen moeten resultaten zijn behaald in minimaal 50% van de verreden manches.
 2. Milieuregels

Op het Kappermaat circuit gelden de volgende milieuregels: – gebruik van een demper die voldoet aan de 94 dB(A) geluidnorm is verplicht; – gebruik van een milieumat is verplicht; – gebruik van tear-off (wegwerpscherm voor crossbril) is verboden; – motoren afspuiten in het rennerskwartier is verboden; – achterlaten van olie, banden, vloeistoffen en ander afval is verboden; – gebruik van confetti kanonnen e.d. is verboden.

Het niet nakomen van huis- en/of milieuregels betekent uitsluiting van deelname aan trainingen en wedstrijden.

 1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Deelnemers aan de clubmotocross doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee. Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers. Noch de organisator noch de dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders en publiek. Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt bestraft.

 1. Overige punten Motoren mogen niet worden gestart voor 13:30 uur (zaterdag) of 17:30 uur (dinsdag).

Deelnemers moeten in goede motocrosskleding rijden.

De motoren moeten zich in een technisch goede staat bevinden en worden voor de trainingen gekeurd. Er kan een geluidskeuring (baanmeting) worden gedaan op basis van de geldende KNMV normen. Bij overtreding wordt een straf van tien plaatsen opgelegd in de manche of serie waarin de overtreding is geconstateerd. Bij herhaling volgt uitsluiting van deelname. Hiertegen is geen protest mogelijk. Tot de ingang van de laatste ronde kan de wedstrijdleider beslissen een deelnemer uit de baan te halen.

De motoren moeten zijn voorzien van duidelijke goed leesbare rijnummers, zowel voor als aan weerszijden van de motor. De ondergrond van de nummerborden moet uit één kleur bestaan. De cijfers moeten goed leesbaar zijn en duidelijk afwijken van de kleur van de ondergrond, bijvoorbeeld zwarte borden met witte cijfers of witte borden met zwarte cijfers. Dit alles moet voor de training in orde zijn. Aanwijzingen van de organisatie moeten worden opgevolgd.

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANISATIE